ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು.

ಇಮೇಲ್ : gfgcfwe[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480123051
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584101

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gfgcws[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8147071552
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584128

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು, ಕವಿತಾಳ್, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ವಸತಿ ಕಾಲೇಜು, ಕವಿತಾಳ್, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ


ದೂರವಾಣಿ : 9980098977
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584120

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಾಯಚೂರು-584135.

ಇಮೇಲ್ : ppl[dot]gecr123[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-251222
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dtek.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584135

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಟ, ಕರಡ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ. ಲಿಂಗಸುಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gttc[dot]lingasugur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8762564872
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://karunadu.karnataka.gov.in/gttc
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೇವದುರ್ಗ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : giti[dot]dvg[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08531-260211
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://emptrg.kar.nic.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584111

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಸ್ಕಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಲಿಂಗಸೂಗುರ ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ - 584124, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : maskigovtiti[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9880871823
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://emptrg.kar.nic.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584124

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನವಿ

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ - 584123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : manvigovtiti[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448729595
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://emptrg.kar.nic.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584123

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುದುಗಲ್

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುದುಗಲ್, ಮತ್ತೂರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಪೇಟೆ, ಮುದಗಲ್ - 584125, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gitimdl[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480060640
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://emptrg.kar.nic.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584125

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಯಚೂರು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-1 / ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಣಿಕ ನಗರ, ಅಮರಖೇಡ ಲೇಔಟ , ರಾಯಚೂರು - 584102

ಇಮೇಲ್ : giti_rcr[at]rediffmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-240182
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://emptrg.kar.nic.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584102

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್-584122, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : manvigovtiti[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08537-257827
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://emptrg.kar.nic.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gptdevadurga[dot]184[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9113065599
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dtek.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584111