ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಗಳವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಗಳವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರುರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584104, ಕರ್ನಾಟಕ.

ಇಮೇಲ್ : registrar[at]uasraichur[dot]edu[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08532-220360
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.uasraichur.edu.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584104

ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIIT), ರಾಯಚೂರು

ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIIT), ರಾಯಚೂರು :: (ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ), ಕಂಡಿ -502285, ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ.)

ಇಮೇಲ್ : info[at]iiitr[dot]ac[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 91-040-23016002
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.iiitr.ac.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584101

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜ್ಞಾನ ತುಂಗಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಯೆರಗೇರಾ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.


ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://raichuruniversity.ac.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584133

ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆರ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್)

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.

ಇಮೇಲ್ : info[at]rims-raichur[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-238488
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://rimsraichur.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584102

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದಜೆð ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gfgclgsr[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480039671
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರವಿಹಾಳ್, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ತುರವಿಹಾಳ್, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : gfgcturuvihal2013[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9535242459
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584132

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : gfgcdevdurga[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9483269937
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584111

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : principalmanvi[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9632262001
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584123

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದಗಲ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದಗಲ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : gfgclmudgalcollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8147071552
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584125

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : gfgcraichur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-220542
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584101

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : princegdcsindhanur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448214199
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584128

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಸಿರವಾರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : gfgcsirwar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9663059635
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://dce.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584129