ಮುಚ್ಚಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು – 2024

 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2024 – ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ 1 ನೇ ಹಂತದ ತಪಾಸಣೆ (26-04-2024 ನಂತೆ) 2 ನೇ ಹಂತದ ತಪಾಸಣೆ (30-04-2024 ನಂತೆ) 3 ನೇ ಹಂತದ ತಪಾಸಣೆ (04-05-2024 ನಂತೆ)
1 ಜಿ. ಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
2 ಎಸ್.ನರಸಣ್ಣಗೌಡ ನಾಯಕ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
3 ರಾಜಾ ಅಮರೇಶ್ವರ ನಾಯಕ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
4 ಬಸವಪ್ರಭು ಮೇದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
5 ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್) ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
6 ಮೇದಾರ ಶಾಮರಾವ ಭಾರತೀಯ ಜನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
7 ಅಮರೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್
8 ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದಳಪತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್