ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್:

ಈ ಸ್ಥಳವು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ, ಹೇಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

500_ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮರ

500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮರ

ವರ್ಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ

500 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಮರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣವು ಬಾಬಾಬ್ ಮರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ…

ಗುಂಡಲಬಂಡಿ ಜಲಪಾತ

ಗುಂಡಲಬಂಡಿ ಜಲಪಾತ

ವರ್ಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಬೀದರ್-ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ಗುರುಗುಂಟಾ ಬಳಿ ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮೈಲಿ ದೂರದದಲ್ಲಿ 85 ರಿಂದ 95…