ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಂದ ವರಗೆ
58 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ ಎಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10/06/2023  
57 ಶಶಿಧರ್ ಕುರೇರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 21/05/2023 09/06/2023
56 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಯಕ ಎಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19/04/2022 20/05/2023
55 ಡಾ.ಅವಿನಾಶ್ ಮೆನನ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01/11/2021 19/04/2022
54 ಶೇಖ್ ತನ್ವೀರ್ ಆಸಿಫ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 17/10/2021 31/10/2021
53 ಡಾ.ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 23/07/2021 16/10/2021
52 ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 07/09/2019 22/07/2021
51 ಶರತ್ ಬಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 10/10/2018 30/08/2019
50 ಡಾ.ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08/12/2016 06/10/2018
49 ಶಶಿಕಾಂತ ಸೆಂಥಿಲ್ ಎಸ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01/08/2016 07/12/2016
48 ಕುರ್ಮಾ ರಾವ್ ಎಂ. , ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 21/07/2016 31/07/2016
47 ಶಶಿಕಾಂತ ಸೆಂಥಿಲ್ ಎಸ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 14/08/2014 21/07/2016
46 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ವಿಜಯ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 01/07/2014 13/08/2014
45 ಎಸ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 19/02/2013 30/06/2014
44 ಮಿಸ್. ಎನ್.ಮಂಜುಶ್ರೀ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 06/02/2013 18/02/2013
43 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ವಿ.ಸಾವಿತ್ರಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 24/02/2012 05/02/2013
42 ವಿ.ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 20/11/2009 26/01/2012
41 ಆದೋನಿ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 17/08/2009 19/11/2009
40 ಸಮೀರ ಶುಕ್ಲಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 25/06/2009 16/08/2009
39 ಆದೋನಿ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11/11/2008 24/06/2009
38 ಡಾ.ಎನ್.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 11/09/2008 10/11/2008
37 ಆದೋನಿ ಸೈಯದ್ ಸಲೀಂ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 30/01/2008 10/09/2008
36 ಡಾ.ಜೆ.ರವಿ ಶಂಕರ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 07/06/2007 30/01/2008
35 ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 12/04/2007 22/05/2007
34 ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಪ್ರಸಾದ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಪ್ರಭಾರ) 05/03/2007 11/04/2007
33 ತುಷಾರ ಗಿರಿ ನಾಥ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 02/05/2005 05/03/2007
32 ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 27/09/2004 02/05/2005
31 ಜಿ.ಎನ್. ನಾಯಕ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08/07/2002 23/09/2004
30 ಜಿ.ಕುಮಾರ ನಾಯಕ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 29/05/1999 08/07/2002
29 ಅಶೋಕ ದಳವಾಯಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 02/06/1997 29/05/1999
28 ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 24/05/1995 02/06/1997
27 ಸಂಜಯ್ ದಾಸ ಗುಪ್ತಾ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 29/07/1994 24/05/1995
26 ಐ.ಆರ್. ಪೆರುಮಾಳ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 03/05/1993 22/07/1994
25 ಎನ್.ಸಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 18/09/1992 03/05/1993
24 ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ರತ್ನಪ್ರಭ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 17/05/1990 05/09/1992
23 ಎಂ.ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 24/11/1988 03/05/1990
22 ರಂಗನಾಥ ಕೆಲವಡಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 06/02/1987 24/11/1988
21 ಎಲ್.ಬಿ. ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 07/06/1984 12/02/1987
20 ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 14/05/1982 31/05/1984
19 ಅಭಿಜಿತ್ ಸೇನ ಗುಪ್ತ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 11/12/1980 14/05/1982
18 ಪಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಪ್ಪ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 09/06/1979 11/12/1980
17 ಪಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ. 17/11/1977 16/04/1979
16 ಸಿ.ಟಿ. ಬೆಂಜಾಮಿನ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 05/02/1975 16/11/1977
15 ಸಿ. ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01/03/1973 04/02/1975
14 ಎ. ರವಿಂದ್ರ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 18/08/1971 20/02/1973
13 ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01/07/1970 18/08/1971
12 ಜಯಕುಮಾರ್ ಅನಗೋಳ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 20/12/1969 30/05/1970
11 ಡಿ.ಕೃಷ್ಣ 13/09/1969 20/12/1969
10 ಜಯಕುಮಾರ್ ಅನಗೋಳ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 03/01/1966 12/09/1969
9 ಎ.ಎಸ್.ಮೆಲಕೋಟೆ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 31/10/1964 02/01/1966
8 ಜಿ.ಬಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ , ಬಿ.ಎ 27/08/1962 07/10/1964
7 ಕೆ.ಎಸ್.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 20/07/1962 26/08/1962
6 ಎಂ.ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 28/04/1962 19/09/1962
5 ಎಂ.ಎಫ್.ಕಮದೂರ , ಬಿ.ಎ 04/01/1961 31/03/1962
4 ಶಾಮವೆಲು ಅಪ್ಪಾಜಿ , ಎಂ.ಎ 24/06/1959 03/01/1961
3 ಪಿ.ಆರ್.ದುಭಾಶಿ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08/02/1958 31/01/1959
2 ಕೆ.ಎ.ವಾಲೇಕರ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 01/08/1957 22/01/1958
1 ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ 26/10/1956 12/06/1957

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]