ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ವಿಜೇಂದ್ರ ಹುಲಿರಾಜ್

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : tahsilofficesirwar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು
ದೂರವಾಣಿ : 08538-270048
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : --