ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ನಿಖಿಲ್.ಬಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಇಮೇಲ್ : sprcr[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 9480803801
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08532-235635