ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಬಲರಾಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gmtahsildar[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕು
ದೂರವಾಣಿ : 08533-257247
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : --