ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ (ಪ್ರಭಾರ)

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : tahsilofficemanvi[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು
ದೂರವಾಣಿ : 08538-220239
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08538-220239