ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಾಪರ್

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : tsldevadurga[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು
ದೂರವಾಣಿ : 08531-260028
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : --