ಮುಚ್ಚಿ

ಅಶೋಕ ಶಾಸನ

ವರ್ಗ ಐತಿಹಾಸಿಕ

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

  • ಅಶೋಕ ಶಾಸನ
    ಅಶೋಕ ಶಾಸನ
  • ಅಶೋಕ ಶಾಸನ
    ಅಶೋಕ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ದಾರಿ
  • ಅಶೋಕ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ
    ಮಸ್ಕಿ ಅಶೋಕ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ

ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಲಾಯುಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇತಿಹಾಸವು ಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ “ಮಸ್ಕಿ”ಯು ಅಶೋಕನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಅಶೋಕನ ಶೀಲಾ ಶಾಸನದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ತಾಣವನ್ನು   ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌ¯ಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ.

ತಲುಪುವ ಬಗೆ :

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ರೈಲಿನಿಂದ

ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ 85 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ