ಮುಚ್ಚಿ

ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ಗುಂಡಲಬಂಡಿ ಜಲಪಾತ

ಗುಂಡಲಬಂಡಿ ಜಲಪಾತ

ವರ್ಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯ

ಬೀದರ್-ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ಗುರುಗುಂಟಾ ಬಳಿ ಗೋಲಪಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಮೈಲಿ ದೂರದದಲ್ಲಿ 85 ರಿಂದ 95…