ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ , ಬೆಂಗಳೂರು

ಪೋಡಿಯಂ ಬ್ಲಾಕ್ , ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ,
ಡಾ||ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22860907, 22866046 , 22866066
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : 080-22868347

ಭೇಟಿ: https://karunadu.karnataka.gov.in/welfareofdisabled/Pages/Home.aspx

ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಾತ್ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ರಾಯಚೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584101
ಇಮೇಲ್ : dir-dwdsc-ka[at]nic[dot]in