ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ (ಆರ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್)

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.

ಇಮೇಲ್ : info[at]rims-raichur[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-238488
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.rims-raichur.com/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584102