ಮುಚ್ಚಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಲೋಹರ್ವಾಡಿ ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : sbi[dot]20203[at]sbi[dot]co[dot]in
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://sbi.co.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101