ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು. ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gptdevadurga[dot]184[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9113065599
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://dtek.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584111