ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಯಚೂರು

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-1 / ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಣಿಕ ನಗರ, ಅಮರಖೇಡ ಲೇಔಟ , ರಾಯಚೂರು - 584102

ಇಮೇಲ್ : giti_rcr[at]rediffmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-240182
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://emptrg.kar.nic.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584102