ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಟ, ಕರಡ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ. ಲಿಂಗಸುಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : gttc[dot]lingasugur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8762564872
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://karunadu.karnataka.gov.in/gttc
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122