ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ರಾಯಚೂರು-584135.

ಇಮೇಲ್ : ppl[dot]gecr123[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-251222
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://dtek.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584135