ಮುಚ್ಚಿ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದಗಲ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮುದಗಲ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : gfgclmudgalcollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8147071552
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://dce.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584125