ಮುಚ್ಚಿ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : gfgcdevdurga[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9483269937
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://dce.karnataka.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584111