ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಯಚೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಜ್ಞಾನ ತುಂಗಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಯೆರೆಗೇರಾ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.


ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584133