ಮುಚ್ಚಿ

ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ಮಾನವಿ

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ, ವಾರದ ಸಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ -584123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaff_ulb_manvi[at]yahoo[dot]co[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08538-220200
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.manvitown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584123