ಮುಚ್ಚಿ

ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಕವಿತಾಳ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ, ಅನ್ವರಿ ರೋಡ್, ಕವಿತಾಳ - 584120, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : itstaffulbkavital[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08538-252256
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://www.kavitalatown.mrc.gov.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಪುರಸಭೆಗಳು
PIN Code: 584120