ಮುಚ್ಚಿ

ನವೋದಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ನವೋದಯ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : rcr[dot]navodayamch[dot]bb[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9880765836
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಖಾಸಗಿ
PIN Code: 584101