ಮುಚ್ಚಿ

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಂಪಿಎಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1/10/151 & 152/1, ಕುಬೇರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : raichur[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.axisbank.com/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101