ಮುಚ್ಚಿ

ವಿದ್ಯುತ್

ಜೆಸ್ಕಾಮ್ ಕಚೇರಿ ರಾಯಚೂರು

ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಗಾಲಿಬ್ ನಗರ, ಆಂಡ್ರೂನ್ ಕ್ವಿಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 584101


ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.gescomglb.org/SCP/Myhome.aspx
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ವಿದ್ಯುತ್
PIN Code: 584100