ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಯೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಭಾಗ ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12-10-50 (ಹಳೆಯದು), 12-10-88 (ಹೊಸದು), ಲಿಂಗಸುಗುರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಇಮೇಲ್ : mohd[dot]ahmed[at]yesbank[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

3 9 37 ಮತ್ತು 3 9 37 ಬೈ 1 1 ಸ್ಟ ಮಹಡಿ ಎಂ ಆರ್ ವಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಪಿ ಬಿ ಸಂಖ್ಯೆ 35, ರಾಯಚೂರು 584 101

ಇಮೇಲ್ : Raichur_bm[at]lvbank[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಆಜಾದ್ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 584103

ಇಮೇಲ್ : cub645[at]cityunionbank[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584103

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಎಂಪಿಎಲ್ ನಂ 12_10_89 / 1 1ST ಮಹಡಿ ಅನಘ ಕಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಚೌಕ್ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರ್

ಇಮೇಲ್ : bmbang0868[at]centralbank[dot]co[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಲೋಹರ್ವಾಡಿ ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : sbi[dot]20203[at]sbi[dot]co[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101