ಮುಚ್ಚಿ

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಂಪಿಎಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1/10/151 & 152/1, ಕುಬೇರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : raichur[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಆರ್‌ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರ್

ಇಮೇಲ್ : rdccbank[at]yahoo[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

11/01/103 ಭಂಡಾರಿ ಕಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಲೋಹರ್ವಾಡಿ, ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ -584101

ಇಮೇಲ್ : iob2159[at]iob[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಸಂಖ್ಯೆ 22292, ಮಾಚನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗಾಂಧಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ರಾಯಚೂರು -584102

ಇಮೇಲ್ : satyanarayana[dot]setty[at]hdfcbank[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್

# 1-10-84 ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ 584101 ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ

ಇಮೇಲ್ : nitin[dot]dhandaragi[at]idbi[dot]co[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಹೋಟೆಲ್ ಇ ಎ ಸಿ ಕುಬೇರ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ರಾಯಚೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ 584101

ಇಮೇಲ್ : vijayrao[dot]kulkarni[at]icicibank[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಡಿ ಸಿ ಬಂಗಲೆ ಹತ್ತಿರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು ಟೌನ್ 584 101, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : br773[at]kgbk[dot]in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್‌ವಾರ್ಪೆಟ್, 11-9-14, ಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಾಯಚೂರು, ಪಿನ್ - 584101

ಇಮೇಲ್ : raichur[at]ktkbank[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584103

ಕೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಡಿ

ರಂಗ ಮಂದಿರ ಬಳಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು -584101

ಇಮೇಲ್ : KSCARDBank[at]yahoo[dot]com
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
PIN Code: 584101