ಮುಚ್ಚಿ

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜೇಂದ್ರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು tahsilofficesirwar[at]gmail[dot]com 08538-270048 -- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಿ ಕವಿತಾ ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು spetahmaski[at]gmail[dot]com 08535-220151 -- ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭೋಗವತಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕು tahsildarsnd[at]gmail[dot]com 08535-220772 08535-220021 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜ ಹೆಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲೂಕು gmtahsildar[at]gmail[dot]com 08533-257247 -- ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂತೋಷರಾಣಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು tahsilofficemanvi[at]gmail[dot]com 08538-220500 08538-220239 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು tsldevadurga[at]gmail[dot]com 08531-260028 -- ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಡಾ|| ಹಂಪಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ್ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು tahsildarelection[at]gmail[dot]com 08532-226209 -- ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಎದುರಾಳಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು.