ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : adadeodurga14[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 8277932338
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08531-260072