ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : giti_rcr[at]rediffmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-1 / ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : --
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-240182