ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : adrcr9972[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9972791375
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-235071