ಮುಚ್ಚಿ

ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : cclrcr[at]yahoo[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 8217895855
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-234223