ಮುಚ್ಚಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಇಮೇಲ್ : jd-raichur[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9945434324
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-235646