ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ

ಇಮೇಲ್ : sr[dot]manvi[at]karnataka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9448886674
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08538-220775