ಮುಚ್ಚಿ

ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ದೇವದುಗ್

ಇಮೇಲ್ : fsodeodurga[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9480823902
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08531-260101