ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು 9448301615 -- ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು elaeeclingasugur@uasraichur.edu.in 9480696334 08537-257035 ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ pckvkraichur@uasraichur.edu.in 9480696314 -- ಕೃವಿವಿ, ಮುಖ್ಯಆವರಣ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಮುಖ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು adr@uasraichur.edu.in -- 08532-220193 ಕೃವಿವಿ, ಮುಖ್ಯ ಆವರಣ, ಲಿಂಗಸುಗೂರುರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಕುಲಸಚಿವರು registrar@uasraichur.edu.in 9480696302 08532-220360 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584104. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.