ಮುಚ್ಚಿ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು tswodod@gmail.com 9738036108 9480843181 ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ರೂಮ್ ನಂ 21 ಮತ್ತು 22 ದೇವದುರ್ಗ, ತಾ.ದೇವದುರ್ಗ ಜಿ.ರಾಯಚೂರು
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು tswolgs6001@gmail.com 7899646624 08537-257525 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮದಲನೆ ಮಹಡಿ, ಹಾಳೆಯ ತಹಾಶೀಲದರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2, ಸಿಂಧನೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2, ಸಿಂಧನೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು tswosnd@gmail.com 9480843185 08535-295527 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು tswomanvi@gmail.com 9902758863 08538-220884 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು ರೋಡ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು tsworchr@gmail.com 9741500758 08532-250322 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು -584101
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು dsworchr315@gmail.com 8296169298 08532-231091 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಆಜಾದ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು 584101