ಮುಚ್ಚಿ

ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು dmmaski@gmail.com 7760992361 08537-202299 ಘಟಕ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು dmddg@yahoo.com 7760992368 08531-260107 ಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು sndnekrtc@gmail.com 7760992366 08535-220070 ಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು dmlgsr65@gmail.com 7760992365 08533-257533 ಘಟಕ, ಕಸಬ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು managermnv@gmail.com 7760992367 08538-220577 ಘಟಕ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-3 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-3 dmrch3@gmail.com 7619351087 08532-223185 ಘಟಕ-3, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-2 ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-2 dm.rch2@rediffmail.com 7760992364 08532-223185 ಘಟಕ-2, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ dcrch@rediffmail.com 7760992350 08532-223062 ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು