ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು lisindhanur@gmail.com 9448673860 -- ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, 2 ನೇ ಗೇಟ್, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು li2raichur@gmail.com 7353904117 08532-226368 ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಲೇ ಅವುಟ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ loraichur@gmail.com 9353229596 08532-223367 ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಲೇ ಅವುಟ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು