ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು maskigovtiti@gmail.com 9880871823 -- ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಸೂಗುರ ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ - 584124, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು giti.dvg@gmail.com 9740671796 08531-260211 ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು manvigovtiti@gmail.com 8197738611 08537-257827 ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮುದಗಲ್, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು gitimdl@gmail.com 9480060640 -- ಮತ್ತೂರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಪೇಟೆ, ಮುದಗಲ್-584125, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು manvigovtiti@gmail.com 9448729595 -- ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ-584 123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ರಾಯಚೂರು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-1 / ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು giti_rcr@rediffmail.com -- 08532-240182 ಮಾಣಿಕ ನಗರ, ಅಮರಖೇಡ ಲೇಔಟ ,ರಾಯಚೂರು - 584102