ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಚೇರಿ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಚೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ gwdraichursg@gmail.com 9731554663 08532-228552 ಅಸ್ಸಫಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1-5-165-ಸಿ -2, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು