ಮುಚ್ಚಿ

ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು manvifood@gmail.com 9916467444 -- ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು sindfood@gmail.com 8951981369 -- ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ddrgfood@gmail.com 9481441628 -- ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು lngrfood@gmail.com 9481441628 -- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು raichurfood@gmail.com 9448633195 -- ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ddfcs.rchr-ka@nic.in 9916326521 08532-231678 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು