ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

 • ನಾಗರಿಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ – 155300
 • ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1091
 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1098
 • ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ – 1077
 • ಅಪರಾಧ ನಿಲುಗಡೆ – 1090
 • ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ – 102, 108
 • ಪೊಲೀಸ್ – 100
 • ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕೇಂದ್ರ – 101
 • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1098
 • ಮತದಾರರ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1950
 • ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ – 1064