ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು

ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೈದ್ಧಿ,ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿವರ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

      ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

  • ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್
  • ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಮಶಿನಿಸ್ಟ್
  • ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್
  • ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ ಕೋರ್ಸ್
  • ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್
  • ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಕನಾðಟಕ ಯೋಜನೆ
  • ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕಾಯðಕ್ರಮ ಎಸ್/ಎಟಿ ಅಭ್ಯಥಿðಗಳಿಗೆ

ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು / ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

  • ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿ
  • ಡಿಟಿಡಿಎಮ್ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ