ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಇಲಾಖೆವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ, ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು, ಹುದ್ದೆ, ಇ-ಮೇಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಚೇರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ.

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಕಚೇರಿಗಳು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುmgnregaraichur[at]gmail[dot]com9480874100--ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ. ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಲಯದ ಎದುರು, ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುeotp_manvi[at]rediffmail[dot]com948087411508538-220502ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕುeotpsirwar[at]gmail[dot]com9164990186--ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಸಿರವಾರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುeotpdeodurga[at]rediffmail[dot]com776005632108531-260097ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ: ರಾಯಚೂರು - 584111
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕುeo_tpsindhanur[at]rediffmail[dot]com948087412008535-230148ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ತಾಲೂಕ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಎಮ್.ಜಿ.ವೃತ್ತ, ಸಿಂಧನೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕುtplingasugur[at]gmail[dot]com948087411008537-258074ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಲಿಂಗಸುಗೂರ, ಜಿಲ್ಲಾ: ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕುgpmaski[at]gmail[dot]com8073885438--ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ, ಮಸ್ಕಿ

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುddrr[dot]pue[at]gmail[dot]com911365698908532-232938ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್eerch2019[at]gmail[dot]com819728852108532-225778ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಚೇರಿ, ಗೋಶಾಲಾ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುdao[dot]raichur09[at]gmail[dot]com944841615508532-226828ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಷ್ ಕಛೇರಿ, ಏಕ್ ಮೀನಾರ್ ಮುಂದುಗಡೆ, ರಾಯಚೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುttwodod[at]gmail[dot]com9449410071--ನಗರಗುಂಡಾ ರಸ್ತೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುttwolgs6001[at]gmail[dot]com7892886923--ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೈಪಾಸ್, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುttwosnd[at]gmail[dot]com734930839908535-220053ನಂ. 1-6-1962, ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುttwomanvi[at]gmail[dot]com886741223608538-220104ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ್, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುttworcr[at]gmail[dot]com974150075808532-228530ಹಾಸನ್ ಬೇಕರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಕಲ್ಲೂರು ಕಾಲೋನಿ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುdtworcr[at]gmail[dot]com974150075808532-231005ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುtholingasugur[at]gmail[dot]com9480840800--ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಲೇ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುdeodurgatho[at]gmail[dot]com9480840841--ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೋರ್ಟ ಕಛೆರಿ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುsindhanurtho[at]gmail[dot]com9480840866--ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುmanvitho[at]gmail[dot]com9480840846--ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೀಕಲಪರ್ವಿ ರೋಡ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುthoraichur1[at]gmail[dot]com9480840772--ತಾಲೂಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ.ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಏಕ್ ಮಿನಾರ್, ರಾಯಚೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುdhoraichur[at]gmail[dot]com944984306208532-226020ಡಿ.ಹೆಚ್.ಓ.ಕಛೇರಿ, ಏಕ್ ಮಿನಾರ್, ರಾಯಚೂರು

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರುbeo2011[dot]snd[at]gmail[dot]com9480695332--ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರುbeorcr2012[at]gmail[dot]com9480695331--ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು.
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿmanvibeo[at]gmail[dot]com9480695330--ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರುbeolgs257246[at]gmail[dot]com9480695329--ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗbeodvg1[at]gmail[dot]com9480695328--ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)egovraichur[at]gmail[dot]com--08532-226162ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು, ರಾಯಚೂರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪಾಚಾರ್ಯರುgptdevadurga[dot]184[at]gmail[dot]com9113065599--ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ,ದೇವದುರ್ಗ - 584111
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುgttc[dot]lingasugur[at]gmail[dot]com87625648728548038965ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ತೋಟ, ಕರಡ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪಾಚಾರ್ಯರುPrincipalgptr[at]gmail[dot]com9880635540--ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು.
ಪಾಚಾರ್ಯರುgpt146[at]gmail[dot]com974168195708537-257872ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುmanvifood[at]gmail[dot]com9448706333--ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುsindfood[at]gmail[dot]com8951981369--ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುddrgfood[at]gmail[dot]com9481441628--ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುlngrfood[at]gmail[dot]com9481441628--ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಆಹಾರ ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುraichurfood[at]gmail[dot]com9731303274--ಆಹಾರ ಶಾಖೆ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುddfcs[dot]rchr-ka[at]nic[dot]in991632652108532-231678ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು

ಈಶಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕುdmmaski[at]gmail[dot]com776099236108537-202299ಘಟಕ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುdmddg[at]yahoo[dot]com776099236808531-260107ಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುsndnekrtc[at]gmail[dot]com776099236608535-220070ಘಟಕ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುdmlgsr65[at]gmail[dot]com776099236508533-257533ಘಟಕ, ಕಸಬ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುmanagermnv[at]gmail[dot]com776099236708538-220577ಘಟಕ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-3dmrch3[at]gmail[dot]com761935108708532-223185ಘಟಕ-3, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರಾಯಚೂರು-2dm[dot]rch2[at]rediffmail[dot]com776099236408532-223185ಘಟಕ-2, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿdcrch[at]rediffmail[dot]com776099235008532-223062ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಭಾಗ)

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಲಯrfolingasugur[at]gamil[dot]com9880120659--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ಮಾನವಿ ವಲಯrfo[dot]tmanvi[at]gmail[dot]com9686976417--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ದೇವದುರ್ಗ ವಲಯrfotdevadurga[at]gmail[dot]com9686976417--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ), ರಾಯಚೂರು ವಲಯ9686976417--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಲಯ, ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)dcf[dot]trcr[at]gmail[dot]com948380545908532-230029ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು

ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ)

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಸಿಂಧನೂರು ವಲಯrfosfsindhanur[at]gmail[dot]com7259779901--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ವಲಯ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಎದುರು, ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಲಯrfosf[dot]lgs[at]gmail[dot]com9986543561--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಕಛೇರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ವಲಯ, ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ದೇವದುರ್ಗ ವಲಯrfosfdevadurga[at]gmail[dot]com9449206568--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ) ಕಛೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ವಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ), ಮಾನವಿ ವಲಯrfosfmanvi7554[at]gmail[dot]com6383933051--ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ). ಮಾನವಿ ವಲಯ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ)dcfsfrcr[at]gmail[dot]com876222189708532-223358ಮಂತ್ರಾಲಯಂ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಟಿ.ಓ. ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಾಯಚೂರು.

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುdkc[dot]raichur[at]gmail[dot]com944834495108532-232572ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ರಂಗಮಂದಿರ, ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುdmrcrkmdc[at]gmail[dot]com990125653708532-250825ನಂ: 12-11-49, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಅಮೀರ್ ಟ್ರೇಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರಬ್ಬ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುaeesindhanur[at]kridl[dot]net----ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,), ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುaeelingasagur[at]kridl[dot]net----ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,), ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುaeedevadurga[at]kridl[dot]net----ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್,), ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುaeeraichur[at]kridl[dot]net----ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ (ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್), ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರುeeraichur[at]kridl[dot]net789298589708532-295245ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಕಾಕತೀಯ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿraichur[at]kspcb[dot]gov[dot]in990017280208532-227989ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ಎಂ.ಎಸ್. ಚೇಂಬರ್ಸ್, 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲಿಂಗಸುಗುರ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿfsoarakera[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082390308531-269101ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಸಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೆಜ್ ಅವರಣ, ಅರಕೇರಾ - 584111
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿfsodeodurga[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082390208531-260101ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ, ದೇವದುಗ್ - 584111
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿfsolingasugur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082390008537-257655ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು - 584128
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿfsosindhanur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082389908535-220777ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಧನೂರು - 584127
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿfsomanvi[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082390108538-220362ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅವರಣ, ಮಾನವಿ - 584123
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿfsoraichur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082389808532-235101ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ, ಗಂಜ್ ರಸ್ತೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು -584102
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿdforaichur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in948082368808532-235999ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಕಚೇರಿ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು, ಪಿಂಕೋಡ್ -584102

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುadfraichur[at]gmail[dot]com809590700008532-233011ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ, ಉದಯ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು-584101

ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುlisindhanur[at]gmail[dot]com9448673860--ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, 2 ನೇ ಗೇಟ್, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುli2raichur[at]gmail[dot]com735390411708532-226368ಐಡಿಎಸ್‌ಎಂಟಿ ಲೇ ಅವುಟ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿloraichur[at]gmail[dot]com935322959608532-223367ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಲೇ ಅವುಟ್, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದಢೇಸುಗೂರುdhadesugurdatc[at]yahoo[dot]in827792974108535-284028ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ದಢೇಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುadadeodurga14[at]gmail[dot]com827793233808531-260072ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುadaagrilngsr[at]gmail[dot]com827793230408537-257290ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುadagrisnd[at]gmail[dot]com827793231908535-220069ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುada_manvi[at]rediffmail[dot]com827793236708538-220393ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುada_raichur[at]rediffmail[dot]com944914483208532-231289ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರುdda2lngsr[at]gmail[dot]com827793230208537-257787ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ರಾಯಚೂರುddaraichur[at]gmail[dot]com827793230108532-230193ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1, ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುjdaraichur[at]rediffmail[dot]com827793230008532-226013ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು

ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳು9448301615--ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳುelaeeclingasugur[at]uasraichur[dot]edu[dot]in948069633408537-257035ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರpckvkraichur[at]uasraichur[dot]edu[dot]in9480696314--ಕೃವಿವಿ, ಮುಖ್ಯಆವರಣ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಸಹ ಸಂಶೋಧನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರುadr[at]uasraichur[dot]edu[dot]in--08532-220193ಕೃವಿವಿ, ಮುಖ್ಯ ಆವರಣ, ಲಿಂಗಸುಗೂರುರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.
ಕುಲಸಚಿವರುregistrar[at]uasraichur[dot]edu[dot]in948069630208532-220360ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584104. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ.

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಕೈ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ddkvi-raichur[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in990117679708532-235007ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಗ್ರಾಕೈ) ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಹೈದ್ರಾಬಾದ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು 584102.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುieoind[dot]sindhanur[at]gmail[dot]com9880621434--ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುieoind[dot]manvi[at]gmail[dot]com9880621434--ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುieoind[dot]lingasugur[at]gmail[dot]com9620112491--ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಗೇಟ್ ಎದರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸಹಾತು ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುieoind[dot]raichur[at]gmail[dot]com9035547140--ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಖಾಗ್ರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುieoind[dot]deodurga[at]gmail[dot]com9035547140--ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುjd-raichur[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in994543432408532-235646ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಯಚೂರು 584102.

ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುbvradrch[at]gmail[dot]com944810053108532-233429ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ, ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ, ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಜಿ.ಪಂ., ರಾಯಚೂರು.

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುdsdo[dot]rcr[at]gmail[dot]com944872959508532-240182ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಆವರಣ, ಮಾಣಿಕ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು - 584103

ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುdto[dot]raichur[at]karnataka[dot]gov[dot]in944990520808532-228330ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾರ್ಯಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಹರಣ, ಸಾಥ ಕಚೇರಿ, ರಾಯಚೂರು 584101

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಜಿ.ಅಂ.ಕ)ddworaichur[at]gmail[dot]com990219332508532-228566ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲರ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಜಿ.ಅಂ.ಕ) ಕಚೇರಿ. ಆಜಾದ ನಗರ, ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಚೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿgwdraichursg[at]gmail[dot]com973155466308532-228552ಅಸ್ಸಫಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1-5-165-ಸಿ -2, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುtominoritydevadurga[at]gmail[dot]com9008507977--ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ,, ನಗರಗುಂಡ ರಸ್ತೆ , ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುticmanvi[at]gmail[dot]com7411771075--ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಸಭಾಂಗಣ ಶಾಸಕರ ಭವನ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುminorityeolingsur[at]gmail[dot]com9740871306--ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಕಛೇರಿ ಹಿಂಭಾಗ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಪಖಜಾನೆ ಪಕ್ಕ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುminorityimcsindhanur[at]gmail[dot]com9740871306--ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬಸವ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗtominorityraichur[at]gmail[dot]com900850797708532-226555ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸ್ಮೀಯಾ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಲಭವನ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳುdominorityraichur[at]gmail[dot]com948016362308532-226555ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸ್ಮೀಯಾ ಶಾಲೆ ಕಂಪೌಂಡ ಹಿಂದುಗಡೆ ಬಾಲಭವನ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು

ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿeodeercr[at]gmail[dot]com994560288108532-231684ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ, ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ರೋಡ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ರಾಯಚೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರುcclrcr[at]yahoo[dot]com886711185008532-234223ಮುಖ್ಯ ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿcclrcr[at]yahoo[dot]com821789585508532-234223ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು.
ಸಹ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು----ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು----ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು----ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು----ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಸಿರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು----ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಿರವಾರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು----ಶಾಖಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಾಧಿಕಾರಿchieflibrarianraichur[at]yahoo[dot]com821789585508532-231094ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ ದಿನ್ನಿ ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿdsodes[dot]raichur[at]gmail[dot]com968690492508532-231728ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು

ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರುdmdbcdc[dot]raichur[at]gmail[dot]com997213863008532-250440ನಂ: 1-8-130/189, ಸಂತೋಷಿ ಮಾತಾ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ, ಬೊಮ್ಮನವಾಡಿ, ಉಮಾ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ಟೇಶನ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿsr[dot]devadurga[at]karnataka[dot]gov[dot]in998012815008531-260191ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ರೂಮ್ ನಂ:24 ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ದೇವದುರ್ಗ
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿsr[dot]lingasugur[at]karnataka[dot]gov[dot]in866025142108537-258562ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿsr[dot]sindhanur[at]karnataka[dot]gov[dot]in988630728308535-223744ಉಪ ನೋಂದಣ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಅವರಣ ಸಿಂಧನೂರು
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿsr[dot]manvi[at]karnataka[dot]gov[dot]in944888667408538-220775ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಸೆಲ್ಫೀನಗರ, ಚೀಕಲ ಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾನ್ವಿ
ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿsr[dot]raichur[at]karnataka[dot]gov[dot]in944966477708532-250855ಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಡಾ|| ಅಮರ ಖೇಡ್ ಕಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್dr[dot]raichhur[at]karnataka[dot]gov[dot]in944978078608532-227043ಅಮರಖೇಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.

ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುadahvmanvi[at]gmail[dot]com944885522708531-260112ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುrchdevahvs[at]gmail[dot]com741102674408531-260112ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಎದುರುಗಡೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುdrhrachappa[at]gmail[dot]com944865868308537-257292ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುad[dot]advssindhanurvh[at]gmail[dot]com797596456108335-220750ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಸುಕಲಾಪೇಟೆ, ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುadrcr9972[at]gmail[dot]com997279137508532-235071ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಆಡಳಿತ) ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್, ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್)ddpolyclinic36[at]gmail[dot]com9480258584--ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್) ಕಚೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ರಾಯಚೂರು
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ)dd[dot]ahvsraichur[at]gmail[dot]com994591432608532-235350ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ (ಆಡಳಿತ) ಕಛೇರಿ, ಪಶುಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ದೇವದುರ್ಗcdpowcddvd[at]gmail[dot]com990205978408531-260541ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ದೇವದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ತುರ್ವಿಹಾಳcdpoturuvihal[at]gmail[dot]com959131909908535-223202ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ತುರ್ವಿಹಾಳ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಲಿಂಗಸುಗೂರುcdpolgs[dot]rcr[at]gmail[dot]com984400291008537-257257ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಸಿಂಧನೂರುcdpsnd[at]gmail[dot]com789224887408535-221043ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಿಂಧನೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಸಿರವಾರcdposirwar4[at]gmail[dot]com8970048548--ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಸಿರವಾರ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಮಾನವಿnskhazicdpomanvi[at]gmail[dot]com849605474008538-220438ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಾನವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರುcdpowcdgls[at]gmail[dot]com97393334908532-236493ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ) ಕಚೇರಿ, ಗಿಲ್ಲೆಸುಗೂರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಶಿ.ಅ.ಯೋ), ರಾಯಚೂರುcdpowcdrch[at]gmail[dot]com900899111808532-235630ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಶಿ.ಅ.ಯೋ ) ಕಚೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ, ರಾಯಚೂರು
ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವದಾಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆddwcdrcr[at]gmail[dot]com988065407908532-226292ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುddwcdrcr[at]gmail[dot]com911352290108532-226292ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುddwcdrcr[at]gmail[dot]com984598141308532-226292ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು
ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳುddwcdrcr[at]gmail[dot]com984598141308532-226292ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಐ.ಬಿ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುadfg2sindhanur[at]gmail[dot]com9901244116--ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ , ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಿಂಧನೂರು-584128, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುadflng[at]gmail[dot]com8861716886--ಛಾವಣಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುraichuradf[at]gmail[dot]com8861716886--ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುsadfraichur[at]gmail[dot]com988677541508532-231871ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ನಿದೇಶಕರುdyssorcr[at]gamil[dot]com944996756108532-297364ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಡಾ|| ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ರಾಯಚೂರು.

ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುmariyappakblg[at]gmail[dot]com9448763616--ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಿಂಧನೂರು, ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ : 584128
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು9916001812--ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಭಾರಧಿಕಾರಗಳ ಕಛೇರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿವಾಸದ ಕಟ್ಟಡ ,ಮಸ್ಕಿ ತಾ|| ಮಸ್ಕಿ ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584124
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುseodvg1[at]gmail[dot]com996479684808537-257102ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ , ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ದೇವದುರ್ಗ, ಆಡಳಿತ ಭವನ (ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 16,ದೇವದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ || ರಾಯಚೂರು, ಪಿನ್ ಕೋಡ : 584111
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುseolgs1[at]gmail[dot]com9972106364--ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ,ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ. ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾ||ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಜಿ || ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 584122
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿರ್ವಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು9900678194----
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುads[dot]manvi[at]gmail[dot]com988066451008538-200682ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ , ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆಎಲ್.ಐ.ಸಿ.ಕಟ್ಟಡ ಮಾನವಿ ಜಿಲ್ಲಾ : ರಾಯಚೂರು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 584123
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುdds_raichur[at]yahoo[dot]in944976207908532-220322ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101
ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುdds_raichur[at]yahoo[dot]in988066451008532-220322ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಉಪ ನಿದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುvarthabhavanraichur[at]gmail[dot]com9480841242--ನಂ: 1-10-48 ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು - 584101

ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕುಷ್ಡಗಿaeemikus[at]gmail[dot]com7760193334--ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಕುಷ್ಡಗಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ರಾಯಚೂರುaeemircr[at]gmail[dot]com9108227379--ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ, ರಾಯಚೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರುeemidnkst[at]rediffmail[dot]com944857757708539-220054ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ, ಹಿಂದುಗಡೆ ಮಾಸ್ತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುtswodod[at]gmail[dot]com97380361089480843181ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ರೂಮ್ ನಂ 21 ಮತ್ತು 22 ದೇವದುರ್ಗ, ತಾ.ದೇವದುರ್ಗ ಜಿ.ರಾಯಚೂರು
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುtswolgs6001[at]gmail[dot]com789964662408537-257525ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಛೇರಿ, ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮದಲನೆ ಮಹಡಿ, ಹಾಳೆಯ ತಹಾಶೀಲದರ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2, ಸಿಂಧನೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕುtswosnd[at]gmail[dot]com948084318508535-295527ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ, ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುtswomanvi[at]gmail[dot]com990275886308538-220884ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಯಲ್ಲಲಿಂಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸಿಂಧನೂರು ರೋಡ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುtsworchr[at]gmail[dot]com974150075808532-250322ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್, ರಾಯಚೂರು -584101
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುdsworchr315[at]gmail[dot]com829616929808532-231091ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಚೇರಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಿಯ ಹೊಟೇಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಆಜಾದ ನಗರ, ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್ ರಾಯಚೂರು 584101

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmaskigovtiti[at]gmail[dot]com9880871823--ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಲಿಂಗಸೂಗುರ ರಸ್ತೆ, ಮಸ್ಕಿ - 584124, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುgiti[dot]dvg[at]gmail[dot]com974067179608531-260211ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ದೇವದುರ್ಗ - 584111, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmanvigovtiti[at]gmail[dot]com819773861108537-257827ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುgitimdl[at]gmail[dot]com9480060640--ಮತ್ತೂರ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಪೇಟೆ, ಮುದಗಲ್-584125, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರುmanvigovtiti[at]gmail[dot]com9448729595--ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಕಟ್ಟಡ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾನವಿ-584 123, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-1 / ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರುgiti_rcr[at]rediffmail[dot]com--08532-240182ಮಾಣಿಕ ನಗರ, ಅಮರಖೇಡ ಲೇಔಟ ,ರಾಯಚೂರು - 584102

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿrtorcr-ka[at]nic[dot]in944986403608532-223094ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (BCW)dobcmraichur[at]gmail[dot]com990097787608532-231710ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ, ಅರಬ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು-584101