ಮುಚ್ಚಿ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ವಿವಿಧ  ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳು / ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ / ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು

  • ಯುವಸೌರಭ,
  • ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೌರಭ,
  • ಜನಪರ ಉತ್ಸವ,
  • ಚಿಗುರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ,
  • ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ,
  • ಸಾಧಕರೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ,
  • ಸುಗ್ಗಿ-ಹುಗ್ಗಿ,
  • ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಸವ.