ಮುಚ್ಚಿ

ಹೋಮ್ 1-ನೇ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ

An informative text section that outlines history of the district and the purpose district website serves.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ…

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

  • ಪ್ರದೇಶ: 10,863 ಚದರ. ಕಿ.ಮೀ.
  • ಜನಸಂಖ್ಯೆ: 34,06,061
  • ಭಾಷೆ: ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರು
  • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 325
ministerprof
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು