ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಮಸ್ಕಿ, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : spetahmaski[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ವಿಶೇಷ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ದೂರವಾಣಿ : 08535-220151
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : --